Over het fonds

Per 1 maart 2024 is het Rechtsbijstandsfonds Stintum officieel van start. Het bestuur van de stichting achter het fonds bestaat uit Michiel van Dam, directeur van Woest Zuid en Gertjan de Jong, directeur van Steijnborg (verzekeraar Stint). De gedachte achter het fonds is de overheid te houden aan de uitspraak van de Raad van State die oordeelde dat de Minister van Insfrastructuur & Waterstaat (I&W) een schadevergoeding moet betalen aan de gebruikers én de fabrikant van de toenmalige Stint. De overheid moet daar nu naar handelen. 


Overheid voert uitspraak Raad van State niet uit

Van 2018 tot 2022 heeft BK namens 170 kinderopvangorganisaties met succes geprocedeerd tegen het besluit van de Minister van I&W om de Stint van de weg te halen en eiste hiervoor compensatie voor de houders. De Raad van State stelde BK in het gelijk. Het Ministerie geeft nu deels gehoor aan de uitspraak en heeft een regeling getroffen voor gebruikers van de Stint. Echter, om in aanmerking te komen voor compensatie moeten houders een zogenoemde cessieovereenkomst tekenen. Met de ondertekening werken de houders mee aan een eventuele rechtszaak van de overheid tegen Stintum, de fabrikant. Hiermee wil de overheid de betaalde schadevergoeding aan houders verhalen op de fabrikant. Dat ze dit gaan doen is zo goed als zeker. Direct na vaststelling van de regeling heeft een deurwaarder zich bij Stintum gemeld met de mededeling dat hij namens de overheid de betaalde schadevergoeding komt verhalen.


Het Ministerie heeft dus én geen compensatieregeling voor de fabrikant én probeert nu ook nog eens de schadevergoeding waartoe zij is veroordeeld bij de fabrikant te verhalen. Dit dus terwijl de Raad van State, de hoogste rechter van Nederland, het ministerie heeft opgedragen om de gebruikers én de fabrikant van de Stint te compenseren voor de geleden schade. 


120 kinderopvangorganisaties tegen voorwaarde, initiatief fonds

Ongepast, onnodig en onuitvoerbaar. Dat was de reactie van 120 kinderopvanghouders op de voorwaarde van de overheid om in aanmerking te komen voor de schadevergoeding. De overheid heeft al deze bezwaren naast zich neergelegd. Daarop is in de sector een initiatief gestart om een fonds op te richten waaruit de juridische kosten van de fabrikant in deze casus (deels) kunnen worden gedragen. 


Bijdragen in juridische kosten

Michiel: “Met het fonds willen we de fabrikant steunen tegen deze onbetrouwbare en onrechtmatige handelswijze van de overheid, door bij te dragen aan de juridische kosten als de overheid de betaalde schadevergoeding aan de kinderopvang daadwerkelijk gaat verhalen op Stintum. Om de fabrikant een eerlijk proces te geven, maar ook om te voorkomen dat het voortbestaan van de fabrikant op losse schroeven komt te staan door deze actie van de overheid.” 


Alle donaties zijn uitsluitend bedoeld voor de bekostiging van de juridische kosten die Stintum moet maken om zich te verweren tegen de vordering door de overheid. Dit vloeit voort uit de bestuursrechtelijke zaak en de uitspraak van de Raad van State en staat geheel los van de strafrechtelijke zaak die het OM is gestart. De stortingen en de steun aan de fabrikant zullen als kwijt te schelden lening worden verstrekt. Als er gelden overblijven in de stichting, dan ontvang je een bedrag naar rato terug.

 

Zo werkt het fonds

Het fonds roept iedereen die een beroep heeft gedaan op de compensatieregeling op om een percentage van de ontvangen compensatie te storten in het fonds. Dat kan zijn 10%, 25%, 50% of welk percentage dan ook.


Voor het fondsbeheer is een stichting opgericht. In de reglementen staat aan welke voorwaarden de juridische kosten van de fabrikant moeten voldoen om voor financiering in aanmerking te komen. Er wordt een oproep gedaan voor de samenstelling van een kascommissie die jaarlijks de inkomsten en uitgaven van het fonds controleert: graag hoort het stichtingsbestuur of je daarin wil participeren. 


De Stichting sluit een overeenkomst met de organisaties die met een storting willen deelnemen. De Stichting sluit tevens een overeenkomst af met Stintum waarin de leningen worden vastgelegd. Als er gelden overblijven in de stichting, dan ontvang je een bedrag naar rato terug.


Sluit je aan!

Doe mee aan dit initiatief en houd de overheid aan de uitspraak van de Raad van State! Meld je hier aan. Geef alsjeblieft ook aan welk percentage je van de ontvangen schadevergoeding wil doneren en of je een rol wil spelen in de (kascommissie van de) stichting. Je aanmelding verplicht je nog nergens toe. Door je aanmelding kan het fonds je wel op de hoogte houden en voorzien van de juiste informatie voor de vervolgstappen.